Altaner i Moserne

  • Hvis du ønsker at opsætte markise, skal anvisning fra ejendomskontoret følges.
  • Altankasser må kun ophænges i godkendte beslag, der fås ved at rette henvendelse til ejendomskontoret.
  • Det er ikke tilladt at grille på altanerne.
  • Brug af åbne ildsteder er ikke tilladt.
  • Altanerne må ikke males.
  • Der må ikke opsættes antenner på altanerne.
  • Vasketøj må ikke være synligt over gelænderhøjde.
  • Inddækning af altaner skal godkendes af ejendomskontoret og skal udføres ifølge de hertil altid
gældende regler. Altaner betragtes som flugtveje og derfor skal inddækningen kunne fjernes uden
brug af værktøj. Der må kun benyttes firkantet aluminiums profiler 25x25x1,5 mm samt
galvaniseret trådvæv 0,9 mm og for begge emner gør sig gældende, at de kun må fastgøres
med velcro. Brug af andre fastgørelsesmidler er forbudt samt alle andre former for
inddækning

SE IØVRIGT HUSORDENEN under ALTANER