BEBOERMØDER. DAGSORDENER OG REFERATERBEBEOERMØDE 20. september kl. 19.00
Kirkebjergsalen, Parkalle 282
( Dørene åbnes 18.30 - lukkes 19.10)

Aftens hovedemne: BUDGETFORSLAG 2019

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af forretningsorden ( bilag )
3. Valg af referent
4. Valg af stemmeudvalg
5. Gennemgang af det administrative budgetoplæg 2019
med tillægsforslag ( materiale udsendes særskilt )
6. Afstemming om budgetforslag 2019
7. Behandling af eventuelle øvrige beboerforslag
( der er ikke modtaget forslag )
8. Eventuelt

Der kan IKKE stemmes ved fuldmagt ( vedtægtsbestemmelse )
Legitimation ( f.eks. sygesikringskort) bedes medbragt

(første indkaldelse uddelt senest 20.8.2018 )
(endelig dagsorden uddelt senest 13.9.2018 )

Velkommen til så mange som muligt
Afdelingsbestyrelsen


EKSTRAORDINÆRT BEBOERØDE 23. AUGUST KL 19.00
Kirkebjergsalen. Parkalle 282.

Emne: Helhedsplan. Principgodkendelse af det udsendte oplæg
til den foreløbige helhedsplan

Planen uddelt 16. august 2018.
Dagsorden uddelt senest 14. dage før mødet.

Alle beboere ønskes velkommen
Afdelingsbestyrelsen
MOSERNE. BEBOERMØDE
TORSDAG 22. MARTS 2018, KL.19.00
KIRKEBJERGSALEN, PARKALLE 282
( dørene åbnes 18.30 og lukkes 19.15 )

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Godkendelse af forretningsorden ( bilag )
4. Valg af stemmeudvalg
5. Gennemgang af regnskab 2017 ( bilag )
6. Beretning for 2017 ( bilag )
7. Indkomne forslag ( bilag )
8. Valg til bestyrelsen
8.1. 3 bestyrelsesmedlemmmer
( Lars Jensen, Ole Asbæk og John Andersen genopstiller )
8.2. 2 suppleanter
( Henriette Nielsen genopstiller )
8.3. Delegerede til repræsentantskaberne
9. Eventuelt

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt ( vedtægtsbestemt )

Eventuelle forslag skal være afdelingsbestyrelsen i hænde senest
torsdag 8.3.2018 kl. 12.00. Postkassen, Falkemosen 16, kælderen

FØRSTE DAGSORDEN/indkaldelse UDSENDT 22.2.2018

VELKOMMEN TIL SÅ MANGE SOM MULIGT
15.3.2018
MOSERNE - Ekstraordinært beboermøde
Torsdag 16. november kl. 19.00
Kirkebjergsalen, Parkalle 282
( Dørene åbner kl. 18.30 )

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Valg af referent
4. Godkendelse af forretningsorden ( bilag )
5. Valg af stemmeudvalg
6. Forslag ( udsendes særskilt )
A: Renovering/ forbedring af varmeforholdene
Gennemgang af forslag og økonomi med
efterfølgende afstemning
B: Udarbejdelse af helhedsplan
Ansøgning til dispositionsfonden

Der bedes medbragt ID f.eks sundhedskort
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt

VEL MØDT
afdelingsbestyrelsen
2. november 2017


TRANEMOSEGÅRD. AFD.6. MOSERNE
BEBOERMØDE TORSDAG 21. SEPTEMBER 2017
Kirkebjergsalen. Parkalle 282

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Valg af referent
4. Godkendelse af forretningsorden
5. Valg af stemmeudvalg
6. Gennemgang af budgetforslag
7. Eventuelle modtagne budgetforslag
8. Eventuelle øvrige modtagne forslag
9. Vedtagelse af budgetforslag
10. Eventuelt

FORSLAG der ønskes behandlet skal være afdelingsbestyrelsen
i hænde senest torsdag 7. september kl. 12.00
( kan afleveres i postkassen FALKEMOSEN 16, kælderen )

Deltagelse pr. fuldmagt er ikke mulig ( vedtægtsbestemt )

Vel mødt, afdelingsbestyrelsen
21. august 2017.


MOSERNE. Ekstraordinært BEBOERMØDE 17-5-2017
Fuglemosen 8, kælderen ( selskabslokalet )

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmeudvalg
4. Behandling af forslag

Forslaget vedrører muligheden for etablering af altan i resterende lejemål

Forslag:
Den kollektive råderet kan fortsat benyttes til anskaffelse af en altan
af samme slags som de nuværende

PS: Der kan ikke stemmes ved fuldmagt

Afdelingsbestyrelsen
23.4.2017


MOSERNE. Extraordinært beboermøde 17-5-2017

Deltagelse af 13 lejemål ( 26 stemmer )

REFERAT

Pkt.1 Dirigent: Lars Jensen
Pkt.2 Referent: Leon Rye
Pkt.3.Afventer
Pkt.4 Der blev rejst enkelte spørgsmål, der blev afklaret

Forslaget blev vedtaget med 25 stemmer for - 1 stemme mod

referent:LR
MOSERNE. Tranemosegård afd. 6
BEBOERMØDE torsdag 9. marts kl. 19.00
Kirkebjergsalen, Parkalle 282

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af forretningsorden ( bilag 1 )
4. Valg af referent
5. Valg af stemmeudvalg
6. Beretning for 2016/17 ( bilag 2 )
7. Regnskab for 2016 ( bilag følger )
8. Orientering om MOSERNE -fremtidig renovering
( bilag er udsendt )
9. Orientering om projekt LAR (lokal afvanding af regnvand )
10. Modtagne beboerforslag ( bilag 3 )
11. Valg:
Formand. Leon Rye på valg. Genopstiller
3 bestyrelsesmedlemmer: Eva F. Hansen, Karin Jensen og
Hanne S. Pedersen. Alle 3 genopstiller
2 suppleanter ( ubesatte pt. )
12. Eventuelt

Bilag 1-2-3 udsendes skriftligt senest 2.3.2017
Deltagelse pr. fuldmagt er ikke muligt ( vedtægtsbestemmelse )

Alle beboere ønskes velkommen
Afdelingsbestyrelsen 18.2.2017

REFERAT FRA BEBOERMØDE
TORSDAG 9.3.2017 KL.19.00
KIRKEBJERGSALEN, PARKALLE 282

MOSERNE, TRANEMOSEGÅRD, Afd. 6.
Ekstraordinært beboermøde
torsdag 1. december 2016 kl. 19.00
Kirkebjergsalen, Parkalle 282

TRYGHED VARME ØKONOMI

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Valg af referent
4. Valg af stemmeudvalg
5. Forslag om videoovervågning
Det foreslås at der som en forsøgsordning opsættes videoovervågning
i en udvalgt blok i kælderen
se bilag
6. Forslag om varme
a. varmestyringsgrad
se bilag
b. delvis fornyelse af varmecentral
se bilag

FORRETNINGSORDEN:
1. Der vælges en dirigent
Der vælges en referent
Der vælges et stemmeudvalg
2. Hver husstand har 2 stemmer
Dirigenten bestemmer afstemningsformen
Mødet kan dog beslutte, at der afholdes skriftlig afstemning
3. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt ( vedtægtsbeslutning)
Forlader en beboer/husstand mødet før afslutningen afleveres
stemmesedlerne ved indgangsbordet
4. De der ønsker ordet afleverer en seddel med navn til dirigenten
5. Ændringsforslag stillet under debatten, skal motiveres og afleveres
skriftligt til dirigenten


Bilag gengives ikke her, men er med mødeindkaldelsen
der bliver uddelt til samtlige lejemål.

afdelingsbestyrelsen. 15.11.2016MOSERNE
REFERAT FRA DET EKSTRAORDINÆRE
BEBOERMØDE 1.12.2016MOSERNE. Beboermøde 15. september 2016 kl. 19.00
Kirkebjergsalen. Kirkebjerg Torv

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Valg af referent
4. Valg af stemmeudvalg
5. Gennemgang af budgetforslag 2017
6. Modtagne ( budget -) forslag
7. Modtagne øvrige forslag
8. Vedtagelse af budgetforslag 2017
9. Eventuelt

Eventuelle forslag afleveres til afdelingsbestyrelsen senest 1. september
kl. 14.00 Falkemosen 16, kælderen ( postkasse )

Vel mødt
afdelingsbestyrelsen
12. august 2016.
BEBOERMØDE - MOSERNE
KIRKEBJERGSALEN, PARKALLE 282
Torsdag 31. marts 2016 kl. 19.00

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Valg af stemmeudvalg
4. Beretning
5. Regnskab 2015
6. Modtagne forslag
7. Valg:
a.3 bestyrelsesmedlemmer
Lars Jensen, Torben Saxtorff og Ole Asbæk
Alle er villige til genvalg
b. 2 suppleanter
Aage Willleff og Magnnus L. Aagaard
Begge er villige til genvalg
8. Eventuelt

Eventuelle forslag skal være afdeligsbestyrelsen i hænde senest onsdag
16.3.2016 kl.14.00 ( postkassen Falkemosen 16, kælderen )

Deltagelse pr. fuldmagt er ikke mulig

Afdelingsbestyrelsen
29.2.2016MOSERNE
BEBOERMØDE 31.MARTS 2016
REFERAT

Der var 23 lejemål repræsenteret.

Der var følgende gæster: Steen Hansen, Tranevænget og Flemming v. Wovern,
Bo-Vest samt Peter Hogue og Dorthe Tønder fra ejendomskontoret.

1.Valg af dirigent:
Steen Hansen blev valgt
2.Godkendelse af dagsorden
Godkendt
3.Valg af stemmeudvalg
JohnPedersen, Hanne S. Pedersen og Eva Hansen blev valgt.
4.Beretning ved Leon Rye
Nogle af de nye tiltag har med planlægningsperioden tidsmæssigt strakt sig ud over 2014-15.

En af de mere synlige er ændringen af affaldsordningen, som efterhånden er indarbejdet
i hverdagen. De 15 containere, de 10 glascontainere og de 10 papircontainere samt
de større containere på pladsen Høge/Rylemosen giver mulighed for at leve op til de
kommunale krav om affaldssortering. Enkelte får hjælp til at få affaldet ned.
Næste skridt med sorteringen af madaffald er stadig frivilligt, men kan godt blive
det næste.
Andre tlltag, der er startet op i 2015 er først afsluttet i 2016.
Ændring af kælder/opgangsbelysningen er afsluttet i marts 2016. Der kan stadig
forekomme enkelte indreguleringer.
En gennemgang af kloaksystemet er først for alvor påbegyndt i 2016 med en
digital opmåling af rørsystemet. Den foreløbige vurdering peger på et større
renoveringsarbejde ( der vil komme mere information efterfølgende )

Der er gennemført flere arbejder i forbindelse med varmeforsyningen.
Op til påsken blev der lavet en del fornyelser i varmecentralen i Fuglemosen.
Desværre gik arbejdet ikke så smertefrit som ønsket, hvilket beboerne kom til
at mærke i flere omgange.
Ligeledes gik udskiftningen af ventiler i kælderføringerne, som var et vigtigt
arbejde, ind i den kolde periode 2016. Dette medførte i perioder MANGLENDE
VARME, hvilket vi beklager meget.

Mindre fortløbende arbejder har været:
a. renovering aF ydre kældertrapper
b. forbedring af loftisoleringen
c. fornyelse af en legeplads
d. asfaltarbejder i Høge/Rylemosen
e. fornyelse af grengården i Fuglemosen

Af det mere papirmæssige arbejde har arbejdet med et VEDLIGEHOLDELSES-
REGLEMENT fyldt en del.
En tak til Flemming ( driftkonsulent) og Peter ( ejendomsmester ) for det
grundige forarbejde.

I 2016:
Det større arbejde med en RENOVERINGSPLAN STARTET I 2015 fortsætter
i 2016.Bestyrelsen har i samarbejde med Bo-Vest-byggeafdelingen- startet
det indledende planlægningsarbejde.
Der har i januar 2016 været afholdt det første ORIENTERENDE beboermøde.
Et opfølgende besluttende møde forventes afholdt inden sommerferien 2016

Dette arbejde har påvirket antallet af påtænkte arbejder i 2016, f.ex er
beslutningen om individuelle varmemålere blevet en del af det større
renoveringsarbejde,
men følgende står på programmet:
der er planlagt rensning af altankapperne
det opklarende/planlæggende arbejde med kloaksystemet fortsætter
nymaling af selskabslokale
plantning af nye træer til erstatning af fældede
fornyelse af 2-3 ydre kældertrapper
fortsat forbedring af loftisoleringen

En tak til mandskabet i afdelingen for den gode vedligeholdelse af de grønne
arealer m.m.
En tak til lejerforeningen for afholdelse af fester/arrangementer
og ikke mindst
en tak til afdelingsbestyrelsesmedlemmerne for deres trofaste indsats

5. REGNSKAB
Flemming gennemgik regnskabet 2015, der efterfølgende blev godkendt
uden bemærkninger

6. FORSLAG
Formanden præsenterede indledende
forslag a: vedligeholdelsesreglementet
Flemming præciserede at reglementet efter vedtagelse er gældende fremadrettet.
Der var enkelte spørgsmål og kommentarer, hvorefter forslaget blev vedtaget
af alle tilstedeværende med en enkelt undtagelse, der undlod at stemme.
forslag b.: forslaget om at begrænse ( fremover ) godkendte firmaer til
Vordingborg, Svane og HTH blev enstemmigt vedtaget.
forslag c.: Delvis køkkenrenovering
forslaget blev trukket med henblik på yderligere bearbejdning

7. Valg
a: Lars, Torben og Ole blev genvalgt til bestyrelsen
b: Aage og Magnnus blev genvalgt som suppleanter

8; Eventuelt
Der var spørgsmål om flere containere. Svar: Glas- og papircontainerne er
kommunens , der pt. ikke har planer om flere containere.
Klage over fuglemøj i luftkanalerne. Svar: Der renses et antal kanaler hvert år.
Der blev takket for snerydningen, idet en enkelt dog klagede over problemer,
når hun skulle hjemmefra kl. 5.00
Der var et spørgsmål om køkkenrenoveringen

Formanden kunne derefter takke dirigent og de fremmødte for et godt
afviklet møde

Referat ved Torben Saxtorff / Leon Rye
15. april 2016


Indkaldelse til orienteringsmøde om renovering
i MOSERNE
Kirkebjergsalen torsdag 28. januar 2016 kl. 19.00

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Mosernes fremtidige renovering
a. renoveringsarbejder
b. oplæg til prioritering
c. Økonomiske forudsætninger
d. den videre proces
4. Spørgsmål og svar

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen i TMG afdeling 6: moserne

Der deltog 94 lejemål med 116 personer

---------------------------------------------------------TRANEMOSEGÅRD. AFD.6 MOSERNE
BEBOERMØDE
Kirkebjergsalen, torsdag 10. september 2015
kl. 19.00

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Valg af referent
4. Godkendelse af forretningsorden
5. Valg af stemmeudvalg
6. Gennemgang af budgetforslag 2016
7. Modtagne ( budget) forslag (bilag)
a: ændring af antennebidrag
8. Øvrige forslag ( bilag )
a. forslag til vedligeholdelsesreglement
( PUNKTET MÅ DESVÆRRE UDGÅ, BILAGSMATERIALET ER IKKE KLART )
b. forslag om tilføjelse til husdyrreglementet
c. forslag om ændring af varmestyringstemperaturen
d. forslag om tilføjelse til husordenen: garager
e. forslag om råderetsfinansiering til delvis renovering af køkken
f. forslag om cykelskure ved opgangene
g.1. forslag om stop for træfældning
g.2. forslag om at afdelingsbestyrelsen varetager beslutninger
om fældning, studsning af træer og løbende vedligeholdelse af de
grønne arealer som en del af den årlige "rundgennemgang"
g.3. ønske om blomster i forarealerne
g.4. forslag om træfældning 1. Rylemosen 2. Falkemosen
3. Fuglemosen 4. Ørnemosen

Bemærkninger, ønsker og spørgsmål, der ikke behandles som egentlige forslag:
1. Sikring af cykler i cykelkældre 2. vasketure 3. mulighed for støjisolering
2. Problemer med hundeefterladenskaber
9. Vedtagelse af budget 2016
10. Eventuelt

Endelig dagsorden 3.9.2015
( første indkaldelse udsendt 7.8.2015 )

Vel mødt
afdelingsbestyrelsen
------------------------------------------------------------------------------------------------------
REFERAT. MOSERNE. Beboermøde 10.9.2015
(50 lejemål var mødt )

Ad.1. Tim Resen ( Tranevænget ) valgt.
Ad.2. Dagsorden godkendt
Ad.3. Torben Saxtorff valgt
Ad.4. Forretningsorden godkendt
Ad.5. Anette Faust, Kai Larsen og Lis Petersen valgt
Ad.6. Leon Rye gennemgik budgetforslaget. Med enkelte stigninger og
enkelte mindreudgifter ender forslaget med uændret husleje fra 2015 til 2016.
Et punkt fra beboermøde marts 2015: rengøring af altankapperne er indarbejdet
i den planlagte vedligeholdelse for 2016 og påvirker dermed ikke direkte
huslejestørrelsen.
Ad.7. Det fremlagte forslag til udbygning af det interne kabelnetsystem påvirker
antennebidraget i 3 år med en mindre månedllg forhøjelse, men giver en
forbedret teknik med større kapacitet.
Ad.8 a. forslag til vedligeholdelsesreglement
bilagsmaterialet er ikke blevet færdigt. punktet trækkes

b. forslag om tilføjelse til husdyrtilladelsen
Der tilføjes et punkt A:
Lov om hunde og Dyreværnsloven er overordnede gældende love.
De 9 nuværende punkter samles i et punkt B 1-9.

Forslaget vedtaget ensstemmigt.

c. Forslag om ændring af varmestyringstemperaturen
Forslagstilleren Bjarne Melgaard motiverede sit forslag og præciserede
sit ønske til en stigning på 2 grader.
Et tilbud om en individuel "finregulering" var ikke tilfredsstillende.
Leon Rye præciserede at en forøget fremløbstemperatur vil
forøge omkostningerne for alle beboere.
På spørgsmålet om hvor meget, kunne der ikke gives er nøjagtigt tal,
da der er en betaling til Vestforbrænding, til den lokale forbrænding og
en ukendt vinterkulde, der alle 3 påvirker prisen.

Forslaget blev forkastet med 45 stemmer for og 48 imod.

d. forslag om tilføjelse til husordenen
Nyt punkt: Garager
Garagerne er beregnet til motorkøretøjsparkering
Garagerne er ikke beregnet til bilværksted eller anden fom
for værksted, ligesom de heller ikke er beregnet som lagerlokale for
møbler og/eller andet opbevaringsmateriale
Garagerne er heller ikke beregnet som mødested for socialt
samvær til gene for andre
Den enkelte garage kan max. tildeles 2 registreringsnumre.

Forslaget vedtaget 31 for, 9 imod og 3 hverken/eller

e. råderetsfinansiering ved delvis renovering af køkken
afdelingsbestyrelsen udarbejder et detaljeret forslag til
næste beboermøde

f. forslag om cykelskure
forslagsstillerne var ikke til stede. forslaget blev ikke behandlet

g.1 forslag om stop for træfældning de næste 5-10 år
Ulla Stavnsbo motiverede sit forslag. Der var en livlig debat.
Afdelingsbestyrelsen fremsatte et ændringsforslag i form af en
tilføjelse:
Risikotræer: træer til fare for bygninger, syge træer og træer til
fare i øvrigt er undtaget.
Debatten fortsatte livligt.
Afstemning viste et stort flertal for forslaget med den tilføjede ændring.

g.2 forslag om at afdelingsbestyrelsen varetager beslutninger om
træfældning, styning og løbende vedligeholdelse af de grønne arealer
i forbindelse med den årlige gennemgang ( en plejeplan )

Forslaget vedtaget ensstemmigt

g.3. blomster i forarealerne
forslaget blev trukket

g.4 fire adskilte forslag om træfældning
forslagene blev ikke behandlet som konsekvens af vedtagelsen af g.1

Bemærkninger, ønsker og spørgsmål blev besvaret
Ønsket om ekstrasikring i cykelkælderen: Beboeren blev henvist til en dialog
med ejendomsmesteren.
Lydisolering: Byggeriet er fra 1962-65 med den standard man havde dengang.
En forbedring vil være teknisk svær og dyr.
En individuel løsning over råderetten er måske mulig, men også dyr.
Vasketure. maskinerne skulle være til rådighed, når de ikke har
været i gang i en halv time. Tørremaskinerne "hører til" vasketuren.
Spørgsmålet om hunde ( i strid med husdyrtilladelsen ) sendes til Bo-Vest

Ad.9 Vedtagelse af budgetforslag 2016

Budgetforslaget og antennebidragsforslaget blev ensstemmigt vedtaget

Ad.10Eventuelt
Ønske om at postkasserne i blok 1-15 flyttes udenfor.
Spørgsmål om brugen af varmt vand ved vask
Eftersyn af legepladser

Leon Rye takkede dirigenten og de fremmødte beboere for en
indholdsrig aften, vi var kommet igennem på fornuftig vis.


Referat ved LR på grundlag af TSs kladde

-------------------------------------------------------------------------------------------


MOSERNE. Tranemosegård afd.6
BEBOERMØDE.
Kirkebjergsalen Torsdag 26. marts 2015, kl. 19.00

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af af dagsorden
3. Valg af stemmeudvalg
4. Beretning
5. Regnskab ( følger )
6. Modtagne forslag
a. Selskabslokalerne kan lejes fredag-søndag for 600,00 kr
( fremsat af afdelingsbestyrelsen)
b. 1.Rensning af ophængs bjælker (indvendig ) på altanen
2.Rensning af altankappen udvendig
3.Opsætning af tag over altan 2. sal
(fremsat af J. Andersen Fuglemosen 13 )
c. forslag om at der kun kan reserveres en vasketur pr. gang
( fremsat af Lars Jensen ( Falkemosen 2 og Leon Rye Falkemosen 16 )
d. Forslag om betalingsvaskerier
( fremsat af Lars Jensen ( Falkemosen 2 og Leon Rye Falkemosen 16 )
e. Forslag om individuel varmeafmåling/betaling
( fremsat af Leon Rye Falkemosen 16)
7. Valg
a. Formand
Leon Rye er villig til genvalg
b. 3 bestyrelsesmedlemmer
Hanne S. Pedersen, Karin-Irene Jensen og Eva F. Hansen er villige til genvalg
c. 2 suppleanter
Aage Willsleff og Magnus L Aagaard er villige til genvalg
8. Eventuelt


Deltagelse pr. fuldmagt er ikke muligt

Alle beboere ønskes velkommen, AFDELINGSBESTYRELSEN 18.3.2015

Kontakt

Du kan træffe bestyrelsen den anden tirsdag i måneden mellem klokken 19.00-20.00
Falkemosen 16, i kælderen

Facebook'er du