Lovbestemmelser

Ifølge den nye lovgivning skal referater gøres tilgængelige for alle beboerne.

Bestemmelserne om at gøre dagsordener og referater tilgængelige for beboerne indebærer, at de skal lægges på hjemmesiden. I tilfælde af personfølsomme oplysninger (omfattet af tavshedspligt) gælder kravet om tilgængelighed ikke. Således kan man blot anføre dagsordenemnet og tilføje ”lukket dagsorden” – ligesom man gør i kommunalbestyrelser og disses udvalg – som også offentliggør alle dagsordner og referater.

Kontakt

Du kan træffe bestyrelsen den anden tirsdag i måneden mellem klokken 19.00-20.00
Falkemosen 16, i kælderen

Facebook'er du