< tilbage 13-03-2023 - 19:08

Affaldsposer i vaskerierne

De grønne affaldsposer flyttes til vaskerierne

Kære beboere                                                                                                                             

 

Bestyrelsen har i samråd med ejendomskontoret besluttet at udleveringsspandene til de grønne affaldsposer flyttes til de tre vaskerier for at spare på jeres huslejekroner. Flytningen er i gang og er færdig i uge 10

 

Der har været et støt stigende forbrug flere steder, som ikke kan forklares med jeres daglige forbrug. Vi tænker, at det er en udefra kommende faktor, som kan afhjælpes, hvis poserne kommer bag lås i vaskerierne.

 

Med venlig hilsen

 

Ejendomskontoret

<